lnwshop logo

แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช HOT

แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช HOT
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


((HOT)) สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
((LOAD)) คู่มือเตรียมสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
((HIT)) หนังสือสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรวมแนวข้อสอบราชการ, www.เตรียมสอบราชการไทย.comแนวข้อสอบราชการไทย

จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ 
ใช้กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม อย่างดี
เนื้อหามีจำนวน ประมาณ 250 หน้า ไฟล์และหนังสือเนื้อหาเดี่ยวกัน
อ่านง่าย ด้วยทีมงานอาจารย์เก็งข้อสอบ ประสบการณ์นับสิบปี

-----------------------------------------------------------------------------------

แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รวมหมดทุกอย่างที่ออกสอบเน้นๆเต็มฉบับ
- ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เงินเดือน 18,020 - 19,830 บาท
จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิ
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ป่า ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ป่า รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า ด้านสุขศาสตร์สัตว์ป่าและสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์ป่ามีสุขภาพดี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้านข้อมูลสารสนเทศการสัตว์ป่า ด้านชีววิทยาสัตว์ป่า ด้านการผสมเทียม ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ และควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ป่า ด้านการเลี้ยงสัตว์ป่าปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
(4) ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรอง ชีวภัณฑ์สัตว์ป่า การชันสูตรโรคสัตว์ป่า การควบคุมป้องกันโรคระบาด การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข
(5) ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์ป่า อาหารสำหรับสัตว์ป่า ยาสัตว์ ชีววัตถุ สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมสำหรับสัตว์ป่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(6) กำกับ ดูแลงานและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ป่า ควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ป่า - ซากสัตว์ป่า
(7) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ป่า ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพื่อการวางแผนและดำเนินการในการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ป่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
(8) รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการสัตว์ป่า เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการสัตว์ป่า
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(2) ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจ

---------------------------------------------------------------------------------

แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี 2 แบบ ดังนี้
1. แบบไฟล์ PDF ราคา. 399 บาท. (ส่งทางE-mail) ได้รับภายในชั่วโมงรวดเร็วทันใจ
2. แบบหนังสือ ราคา. 679 บาท. (ส่งทางไปรษณีย์ฟรีแบบEMS) ได้รับภายใน 1-2 วันถึง
หมายเหตุ : ทั้งหนังสือและไฟล์มีเนื้อหาเดี่ยวกัน หนังสือมีจำนวน 250 หน้า

 สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โทร : 0902702687(คุณ เจมส์)

Line ID : 0902702687หรือ @ldr4382v

E-mail : nongbew7788@gmail.com


 
สินค้าใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับ
แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เล่มนี้กำลังHOT อัพเดทใหม่ล่าสุดเป็นลิขสิทธิ์ของ
 “www.เตรียมสอบราชการไทย.com
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

ธ.กรุงไทย สาขามันนี่พาร์ค มาบุญครองเช็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขามันนี่พาร์ค มาบุญครองเช็นเตอร์ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หน้าที่เข้าชม65,357 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด49,705 ครั้ง
เปิดร้าน9 มิ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ค. 2561

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก